Ombruksfestival

Ombruksfestival er en uke med fokus på reparasjon og re-design hvor formålet er å sette fokus på klima og miljø samt å inspirere til en mere bærekraftig livsstil i forbindelse med Verdens Miljødag 5. Juni.

Vi ønsker å påvirke forbrukere til å tenke sirkulært i egen hverdag ved å invitere til testing av reparasjon, redesign, bytting og kjøp av brukt fremfor å kjøpe nytt. Festivalen har som mål å opplyse, inspirere, engasjere og motivere forbrukere til å gå i en mer bærekraftig retning, og til å få overforbruket ned. Målet med prosjektet er at forbrukere skal finne glede i å tenke sirkulært, og at festivalen påvirker mennesker i positiv retning når det gjelder å ta bærekraftige valg i hverdagen.

Følg med på vår facebookside og her på hjemmesiden for at få overblik over arrangementerne