Full Sirkel

Framtiden i våre hender Nord ønsker å skape økt klimaengasjement i hele Nord-Norge, spesielt hos unge. Vi ønsker å inspirere ungdom til å gjøre konkrete tiltak mot overforbruk og få kunnskap innen reparasjon og redesign (ombruk), samt ta eierskap til egne arrangementer som lokallag.

Dette skal vi få til ved å hjelpe lokallag å arrangere fiksefester, fiksefestivaler, bruktmarkeder, klesbyttekvelder, foredrag, workshops og kurs innen reparasjon og redesign (ombruk), klima- og miljøpåvirkninger av vårt forbruk, og andre relevante temaer for å skape en mest mulig engasjert lokalbefolkning. Vi skal gjøre dette i samarbeid med andre lokale lag og foreninger (for eksempel Husflidslag, Natur og Ungdom, Tvibit, ungdomsklubber), skoler og ulike aktører.

Vi vil skape varige og gode møteplasser for å sette fokus på hvordan vi kan lære å ta vare på det vi allerede har og være en del av det grønne skiftet.

For å bidra til dette har vi et treårig prosjekt (startende i 2022) hvor vi skal ha ulike aktiviteter. Vi ønsker å stifte og støtte nye lokallag i Kirkenes, Hammerfest, Finnsnes, Harstad og Vesterålen og øke aktiviteten hos eksisterende lag i Alta, Lofoten, Bodø og Tromsø.

 

     

 

Støttet av