Klima- og naturallianse i Tromsø

De fem frivillige organisasjonene Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Latinamerikagruppen er alle aktive i Tromsø og samarbeid i klimasaken har tidligere skjedd rundt f.eks. klimamarkeringen i november 2023. Formålet med denne allianse er, et løsningsorientert samarbeid for en grønn og rettferdig omstilling av Tromsø til et lavutslippssamfunn. Arbeidet i klimagruppen skal bidra til faktisk redusering av klimagassutslipp i Tromsø Kommune. 

Hvorfor er en allianse viktig?

Tromsø skal, som resten av Norge og verden, stille om til et lavutslippssamfunn. Utgangspunktet for Tromsø kommune er utslipp av klimagasser på 280.000 tonn CO2e i 2022 og en lett økende trend siden målingenes start i 2009, ifølge statistikk fra Miljødirektoratet1. 

Fra Klima-, miljø- og energiplan (KME-plan) 2018-2025 for Tromsø Kommune:
“Tromsø setter seg et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2025 og 85% innen 2030, med utgangspunkt i utslippsnivået i 2009. For å nå målet må alle - kommunen, byens fremragende forskningsmiljø, næringslivet, frivillige organisasjoner og innbyggerne spille på lag!”

Så hva vil vi? 
Klima- og naturallianse i Tromsø skal streve etter å:

  • Være en aktiv link mellom politikerne og administrasjonen i Tromsø Kommune, organisasjonenes medlemmer og innbyggerne i Tromsø. (f.eks. gi innspill til politiske høringer, spre informasjon om politiske tiltak til medlemmer og innbyggere, samarbeide med Tromsø Kommune rundt KME-planen og aktivt følge opp resultat og progress.)
  • Påvirke politikken til de politiske partiene i Tromsø gjennom aktiv dialog. (f.eks. bygge relasjoner til partiene, møter, navninnsamlinger)
  • Spre kunnskap om klimasakens utfordringer og løsninger hos klimagruppens organisasjoners medlemmer. (f.eks. arrangere forelesninger/debatter/temakvelder)
  • Skape oppmerksomhet og engasjement rundt klimasakens utfordringer og løsninger i Tromsø. (f.eks. klimamarkeringer, artikler i media/skape relasjoner med politiske redaktører, aktivitet i sosial media)
  • Utveksle kunnskap og erfaringer med klimagruppens organisasjoners andre lokal- og regionallag. (f.eks. gjennom deltakelse i Naturvernforbundets nasjonale klimanettverk)


Første arrangement blir er Folkemøte d. 21. maj kl 18.30 i Rødbanken.  om direkte utslipp.