Folkemøte: Kan Tromsø bli et lavutslippssamfunn?


• Hva er målene for utslippsreduksjon, og hvordan ligger vi an for å nå dem?
• Hvordan skal de videre planene se ut, og hvordan kan Tromsøs økonomiske verdiskaping, sosiale bærekraft og natur bli påvirket?
• Hvordan kan du være med å påvirke? 

Spørsmålene rundt klima og natur er mange. På dette folkemøtet tar vi utgangspunkt i historikk og den nåværende situasjonen i Tromsø kommune, og ser på mål, planer og utfordringer framover. Fokus denne gang er på direkte utslipp.
Klima- og miljørådgivere fra Tromsø Kommune deltar og presenterer et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vi får et innblikk hos Utvalget for miljø, idrett, kultur og samfunnsutvikling.

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌
• Introduksjon til klimagassutslipp
• Historikk og status for klimagassutslipp i Tromsø kommune
• Mål, planer og prosesser
--- Politisk vedtatte mål
--- Klima-, miljø- og energiplanen 2024-2032
--- Informasjon om kommende naturmangfoldplan
• Muligheter til på- og medvirkning
• Innspill, kommentarer og spørsmål fra publikum

Arrangør er den nystartede Klima- og Naturalliansen i Tromsø - et løsningsorientert samarbeid for en grønn og rettferdig omstilling av Tromsø til et lavutslippssamfunn - gjennom Besteforeldrenes Klimaaksjon Troms, Framtiden i Våre Hender Nord, Latinamerikagruppen Tromsø, Tromsø Natur og Ungdom, og Naturvernforbundet Tromsø og Omegn.